top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 


Online Cursus van Presence & Imaging 

KVK nummer – 74339818

 

Arikel 1: Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Ik / Mij / Presence & Imaging: de aanbieder van de cursus en de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Je / Jij: natuurlijke persoon, deelnemer van de Cursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij van Ik / Mij. 

Cursus: online cursus met digitale inhoud die via de website van mij geleverd wordt. 

Download: een online downloadbaar product zoals een e-book die via de website van Mij geleverd wordt. 

Dag: Kalenderdag 


Ontbindingsrecht: de recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

Website: www. presence-imaging.com Artikel 2: Algemeen 

Deze cursus is geschikt voor vrouwen die aan de slag willen met hun persoonlijke stijl. 


Voor deze cursus moet je verschillende opdrachten doen, om de Cursus goed te kunnen volgen. Zonder het doen van alle stappen, kan deze Cursus minder waardevol zijn. 


Artikel 3: Toegang

Je krijgt na de betaling direct toegang tot de online Cursus. 

Belangrijk! Deze toegang van de cursus is persoonlijk en Je mag deze Cursus niet met anderen delen. Wanneer Ik merk of vermoed dat je deze Cursus met anderen deelt, betaal je per keer dat je het product (Cursus) hebt gedeeld het bedrag aan Mij (de hoeveelheid dat je de Cursus hebt gedeeld x het bedrag van de Cursus (97,- euro excl. Btw).

De inhoud van de Cursus bestaat uit 2 modules. 

Je krijgt automatisch toegang tot alle updates en vernieuwingen die mogelijk later worden toegevoegd. 

Artikel 4: Ontbindingsrecht 

Als Je een koper bent heb je geen mogelijkheid meer om deze Cursus te ontbinden. Ervaar je problemen, geef dit dan aan Mij.  Dit doe Je door een e-mail te sturen naar info@presence-imaging.com. Ik zal je vraag in onderhandeling nemen. 


De vergoeding die daarvanuit komt, stort ik binnen 14 dagen na ontbinding terug op de bankrekening waar vandaan Jij de betaling hebt gedaan. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid 

Ik ben niet aansprakelijk voor wat Jij wel of niet doet aan de hand van de Cursus. 


Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze Cursus. 

Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat je met de inhoud van de Cursus doet, de keuzes die je maakt, hoe je informatie toepast en wat je wel of niet met mijn adviezen doet. 

Ik ben niet aansprakelijk voor het behalen van resultaten, direct of indirect naar aanleiding van deze Cursus. 

Alle informatie in de Cursus is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Ik garandeer niet de informatie in de Cursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie is. 

Ik ben niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die je bij derden koopt, ongeacht of dit naar aanleiding van de Cursus is of niet. 
 

Artikel 6: Overmacht, Annuleren en Opschorten 
 

Geleverde onderdelen en informatie van de Cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden. Daarom is het niet mogelijk om na aanschaf van deze Cursus Je geld terug te krijgen. 
 

Je kunt de Cursus niet annuleren of opzeggen. 

Artikel 7: Klachten 

Deze overeenkomst is in Nederlands recht van toepassing 
 

Als je klacht hebt over de Cursus ben Je verplicht om dit zo specifiek te melden, zodat Ik Je klacht mogelijk nog kan oplossen. 

Je moet je Klacht in elk geval binnen 10 dagen nadat de klacht is ontstaan aan Mij melden. Ik zal binnen 14 dagen Je klacht oplossen. 

bottom of page